Kunnen er P&R's voorzien worden t.b.v. overstap auto - (deel)fiets? Bvb. zoals in Montpellier, waar er P&R's zijn op alle grote invalswegen, parking en OV voor alle inzittenden (5€/d) of zoals fietsinfrastructuur in Kopenhagen (veilig, in goede staat).

In het programma Werken aan de Ring worden een aantal Park & Ride parkings voorzien. Momenteel bestuderen we de beste locaties voor deze parkings. We staan hierbij niet alleen, maar kijken ook naar samenwerkingen met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de NMBS. We voorzien Park en Rides in de Vlaamse Rand. Die passen perfect in onze visie van Multimodale Knooppunten. Zo kan iedereen gebruik maken van meerdere vervoersmodi op een vlotte, gemakkelijke en comfortabele manier. De exacte locatie van P&R's wordt verder onderzocht.

P&R