Kunnen er snelheidsbeperkingen doorgevoerd worden om de milieu-effecten te milderen?

Naast de configuratie van de ontdubbelde ring, wordt ook onderzocht welke (eventueel dynamische) snelheidsregimes best gehanteerd zullen worden op de doorgaande en de parallelle ringweg. Verkeersveiligheid, doorstroming en milieueffecten zijn daarbij belangrijke criteria.

Auto