Leefbaarheid

Focus op kwalitatieve groenverbindingen

Rond de Ring bewegen, wonen, werken mensen en leven dieren. Met de nieuwe Ring willen we nadenken over het verbinden van deze functies. De Ring mag niet langer een barrière vormen. Plaatsen als Laarbeekbos, Tangebeekbos en Woluwevallei zijn indrukwekkende groengebieden langs de Ring. Door deze groenpolen te verbinden over of onder de Ring ontstaan grote groenverbindingen die mens en dier ten goede komen.

Investeren in nieuwe en bestaande fietsverbindingen

Als we meer mensen willen verleiden om te kiezen voor de fiets, moeten we voor goede infrastructuur zorgen. Om het woon-werkverkeer met de fiets van en naar Brussel te stimuleren, gaan we voluit voor het wegwerken van een aantal ontbrekende schakels in het fietssnelwegennetwerk. Het gaat onder meer om de HST-route Brussel – Leuven, de fietssnelweg langs de R22 Woluwedal, de fietssnelweg langs de A12 in Meise en de kanaalroute (Vilvoorde-Grimbergen).

Recreatieve fietsers zullen zich ook vlotter en veiliger langs, onder en over de Ring kunnen bewegen door de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur en het verbeteren van bestaande fietsvoorzieningen ter hoogte van de nieuwe Ring.

Brabantnet: drie hoogwaardige openbaar vervoerslijnen ter versterking

Ook het openbaar vervoersaanbod wordt grondig uitgebreid. Met de uitbouw van Brabantnet komen er drie volwaardige tram(bus)lijnen bij. Deze lijnen sluiten aan op bestaande vervoersnetwerken en bieden reizigers zo de kans om snel en comfortabel te schakelen tussen tram, trein of metro. 

De Ringtrambus zal belangrijke locaties in de Noordrand van Brussel - zoals de luchthaven van Zaventem, het station van Vilvoorde en de Heizel - met elkaar verbinden. Met de Sneltram rijd je langs de A12 van het Fort van Breendonk naar Brussel Noord in slechts 40 minuten. De Luchthaventram brengt je vlot van Brussel Noord naar de luchthaven van Zaventem. Goed nieuws dus voor de reizigers, maar ook voor de werknemers en bedrijven langs dit traject.

Ook fietsers en voetgangers profiteren mee van deze vernieuwing. We werken aan nieuwe fiets- en voetpaden en straten en pleinen langsheen het traject krijgen een kwaliteitsvolle invulling.

Lokaal en doorgaand verkeer van elkaar scheiden

We zoeken oplossingen om het lokaal en doorgaand verkeer te scheiden en de gevaarlijke weefbewegingen te vermijden.