De dorpen en steden langs de ring kreunen al jaren onder het sluipverkeer. Verkeer dat niet thuishoort in deze woonomgevingen zoekt noodgedwongen een uitweg, weg van de Ring met zijn structurele files en ongevallen. Slechts een klein aantal fietsers en voetgangers waagt nu dapper de oversteek over of onder de Ring. En de bus, die staat vandaag mee in de file. Groengebieden langs de Ring worden doorgesneden of abrupt onderbroken door een op- of afrit. De Ring zelf is al 40 à 50 jaar niet veranderd.

Tijd voor actie! Met de Werken aan de Ring zetten we voluit in op een leefbare en werkbare omgeving in de gemeenten en steden rond de Ring, op een mobiliteit die bewust inzet op fiets, openbaar vervoer en auto, op een ring die verbindt in plaats van verdeelt.

Investeren in nieuwe en bestaande fietsverbindingen

Als we meer mensen willen verleiden om te kiezen voor de fiets, moeten we voor goede infrastructuur zorgen. Om het woon-werkverkeer met de fiets van en naar Brussel te stimuleren, gaan we voluit voor het wegwerken van een aantal ontbrekende schakels in het fietssnelwegennetwerk. Het gaat onder meer om de HST-route Brussel – Leuven, de fietssnelweg langs de R22 Woluwedal, de fietssnelweg langs de A12 in Meise en de kanaalroute (Vilvoorde-Grimbergen).

Recreatieve fietsers zullen zich ook vlotter en veiliger langs, onder en over de Ring kunnen bewegen door de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur en het verbeteren van bestaande fietsvoorzieningen ter hoogte van de nieuwe Ring.

Brabantnet: Drie hoogwaardig openbaar vervoerslijnen ter versterking

Ook het openbaar vervoersaanbod wordt grondig uitgebreid. Met de uitbouw van Brabantnet komen er drie volwaardige tram(bus)lijnen bij. Deze lijnen sluiten aan op bestaande vervoersnetwerken en bieden reizigers zo de kans om snel en comfortabel te schakelen tussen tram, trein of metro. 

De Ringtrambus zal belangrijke locaties in de Noordrand van Brussel - zoals de luchthaven van Zaventem, het station van Vilvoorde en de Heizel - met elkaar verbinden. Met de Sneltram rijd je langs de A12 van het Fort van Breendonk naar Brussel Noord in slechts 40 minuten. De Luchthaventram brengt je vlot van Brussel Noord naar de luchthaven van Zaventem. Goed nieuws dus voor de reizigers, maar ook voor de werknemers en bedrijven langs dit traject.

Ook fietsers en voetgangers profiteren mee van deze vernieuwing. We werken aan nieuwe fiets- en voetpaden en straten en pleinen langsheen het traject krijgen een kwaliteitsvolle invulling.

Parallelrijbanen voor veiliger verkeer

De huidige inrichting van de Ring is onoverzichtelijk. Plaatselijk en doorgaand verkeer rijden over dezelfde rijstroken en maken gevaarlijke weefbewegingen die vaak tot ongevallen (en dus files!) leiden. Bij de herinrichting van de Ring scheiden we het plaatselijk van het doorgaand verkeer met parallelrijbanen en halen we het sluipverkeer terug naar de Ring.

Focus op kwalitatieve groenverbindingen

Rond de Ring bewegen, wonen, werken mensen en leven dieren. Met de nieuwe Ring willen we nadenken over het verbinden van deze functies. De Ring mag niet langer een barrière vormen. Plaatsen als Laarbeekbos, Tangebeekbos en Woluwevallei zijn indrukwekkende groengebieden langs de Ring. Door deze groenpolen te verbinden over of onder de Ring ontstaan grote groenverbindingen die mens en dier ten goede komen.