Leefbaarheid: geluidsmuur/scherm (viaduct), grondberm/buffering 90km/u Groot Bijgaarden, overkapping (fijn stof)

Zowel de geluidsschermen/taluds als de snelheid en de impact van de werken op fijn stof worden meegenomen in het lopende onderzoek.

Geluid