Documenten

Hieronder kan je alle publicaties en documenten raadplegen waarmee we het hele proces van Werken aan de Ring documenteren.  

Ben je op zoek naar documenten over een bepaald project? Op de projectpagina’s vind je alle documenten onder het tabblad downloads.

Onze projecten

Krant

Ruim 300.000 inwoners van de Vlaamse en Brusselse gemeenten rond de Ring ontvangen regelmatig de krant van Werken aan de Ring. Hierin lees je wat de stand van zaken is van het planproces, van de verschillende werven en projecten en hoe we samenwerken aan een duurzame en toekomstgerichte mobiliteit. 

Editie 4 Werken aan de Ring voorjaar 2020
Pdf2.5 MB
Download
Editie 3 Werken aan de Ring najaar 2019
Pdf8.32 MB
Download
Editie 2 Werken aan de Ring najaar 2018
Pdf7.42 MB
Download
Editie 1 Werken aan de Ring voorjaar 2018
Pdf5.64 MB
Download

Visienota

In de Visienota lees je wat de ambities, de plannen en de concrete projecten van Werken aan de Ring precies zijn. Vanuit een sterke verwevenheid met vele andere lopende en toekomstige plannen in de regio, nodigt de Visienota lezers graag uit om volop mee te denken. 

Visienota september 2019
Pdf26.34 MB
Download

Kaarten

Overzichtskaart Werken aan de Ring
Pdf3.48 MB
Download
Mobipunten Werken aan de Ring 2020
Pdf1.63 MB
Download

Ideeën en vragen van omwonenden - juni 2018

QAbundel_infomarkten_nummer_2018
Pdf691.22 kB
Download
QAbundel_infomarkten_perthema_2018
Pdf1.2 MB
Download

Nota’s Herinrichting Ring Noord

Het geïntegreerd planproces voor de ruimtelijke herinrichting van het noordelijke deel van de Ring wordt uitgebreid gedocumenteerd in verschillende nota’s, opgesteld door het planteam. 

Scopingnota - juni 2019

Alle opmerkingen en adviezen geformuleerd tijdens het participatiemoment en de publieke raadpleging bij de publicatie van de startnota in juni 2018, verwerkt het planteam in de scopingnota. Hierin staat onder meer beschreven welke oplossingsrichtingen en varianten voor de herinrichting van de R0-noord in de effectbeoordelingen verder worden onderzocht. 

Scopingnota juni 2019
Pdf17.19 MB
Download

Bijlagen scopingnota 28 juni 2019

Procesnota 2 - juni 2019

In de tweede versie van de procesnota beschrijft het planteam welke stappen er gezet zijn sinds de publicatie van de eerste procesnota in mei 2018. Je leest hierin ook hoe we het verdere planproces willen aanpakken en op welke manier we met verschillende actoren zullen samenwerken. 

Procesnota 2 - juni 2019
Pdf2.02 MB
Download

Bijlagen procesnota 2 - juni 2019

Procesnota 1 - mei 2018

Samen met de startnota publiceerden we ook een eerste versie van de procesnota. Dit document kreeg een uitgebreide update bij de publicatie van de scopingnota. 

Procesnota 1 - mei 2018
Pdf1.33 MB
Download

Startnota - mei 2018

Met deze startnota startte de Vlaamse Overheid in mei 2018 het planproces voor de herinrichting van de R0-noord op. Naast de eerste onderzoeksresultaten komen de doelstellingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan, het plangebied en de aanpak van de effectrapportages aan bod. 

Startnota mei 2018
Pdf4.25 MB
Download
Startnota mei 2018 bijlage 1
Pdf109.24 kB
Download

Fietsroutes

Geniet van een heerlijke fietstocht, uitgestippeld door Werken aan de Ring. Je hebt bij elke fietstocht de keuze uit een korte (30km) of een lange (60km) route. Je kiest dus zelf wanneer je fietst en hoe ver.

210212_BB_WADR_Digitaal_Parkroute_0
Pdf4.77 MB
Download
210212_BB_WADR_Digitaal_Vliegroute_0
Pdf3.81 MB
Download
210212_BB_WADR_Digitaal_Bosroute_0
Pdf5.03 MB
Download