Komst Ringtrambus vraagt voorbereidende werken

Binnenkort een trambus op het Ringtraject van het Brabantnet, dat is het opzet. We wachten niet tot de werken volledig gerealiseerd zijn om de trambussen in te zetten op het aangepaste traject van de Ringtrambus. Daarom zetten we de trambussen eerst in op buslijn 820 tussen Brussels Airport en het Universitair Ziekenhuis Brussel. Ze rijden via Brucargo, het station en het centrum van Vilvoorde, de wijk Kassei, de tewerkstellingszone rond de Medialaan, Koningslo, Strombeek en de Heizelvlakte. Er zal elke 15 minuten een bus rijden en dat in beide richtingen. Om die interregionale verbinding te kunnen exploiteren met 24 meter lange trambussen, zijn verschillende aanpassingen nodig aan de busbanen en aan de haltes. 

Aangepaste busbanen voor een vlotte doorgang

Om met trambussen te kunnen rijden op lijn 820 werden verschillende wegenwerken uitgevoerd in Zaventem, Vilvoorde en Strombeek-Bever. Obstakels werden weggewerkt om de lange trambussen een vlotte doorgang te geven. Ook heel wat haltes en perrons werden ondertussen langer gemaakt zodat reizigers veilig en comfortabel kunnen in- en uitstappen op de Ringtrambus. 

Vordering van de werken

De aanleg van de busbanen voor de Ringtrambus vordert goed en verloopt volgens de vooropgestelde timing.  

  • In augustus 2018 realiseerde De Werkvennootschap de busbanen op de Luchthavenlaan in Vilvoorde. Tussen het kruispunt De Vuist (het kruispunt met de Woluwelaan) en de Mimabrug (de onderdoorgang van de treinsporen aan het station van Vilvoorde) werden in beide richtingen vrije busbanen aangelegd. Die werden ondertussen positief geëvalueerd.
  • In november 2018 werd de Teniersstraat in Vilvoorde vernieuwd. De huidige buslijn 820 werd in die straat vaak opgehouden om de Rubensstraat op te draaien en verliest daardoor veel tijd. Omdat de Ringtrambus binnenkort ook dat traject zal volgen, heeft de Werkvennootschap beslist om voor het kruispunt een vrije busbaan aan te leggen om een vlotte doorstroming te garanderen. Sedert 15 november 2018 profiteren de reizigers van de huidige buslijnen van de tijdswinst van die nieuwe busbaan. 
  • In het voorjaar van 2019 werden 3 verkeerslichtengeregelde kruispunten in Vilvoorde en Machelen aangepast zodat daar meer voorrang kan verleend worden aan de (tram-)bussen.
  • De aanleg van de busbanen in de Sint-Annalaan in Strombeek en Koningslo zijn van cruciaal belang voor de Ringtrambus. Vandaag rijdt buslijn 820 door het centrum van Strombeek, maar om de reistijd in te korten en de stiptheid te verhogen, zal de Ringtrambus via de Sint-Annalaan rijden. De werken op de Sint-Annalaan werden opgestart in mei 2019 met de aanpassingen aan de nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, telecommunicatie). Ook die werken verlopen volgens planning, meer daarover lees je op www.sint-annalaan.be.

De vergunningen voor de meest cruciale busbanen op de Woluwelaan in Machelen en Diegem en in het centrum van Vilvoorde (Rubensstraat, Heldenplein en Stationlei) werden afgeleverd. De Werkvennootschap voorziet om vóór het einde van 2019 voor deze werken een aannemer aan te stellen en volgend jaar met de werken te starten.  

Aanpassingen op Brussels grondgebied

Alhoewel de Brusselse Regering al op 18 juli 2018 aangaf dat trambussen in Brussels zouden worden toegestaan, is de toestemming om met trambussen te rijden in Brussel op lijn 820 er pas recent gekomen. Ook de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van een nieuw eindpunt aan het UZ in Jette liet op zich wachten. Met de toestemming van de Brusselse Regering om de trambussen via de Romeinsesteenweg te laten rijden, kan er nu ook gestart worden met de noodzakelijke aanpassingswerken aan de verschillende haltes en kruispunten op het Brusselse grondgebied.