Laatste werffase F202 start vanaf begin juni

Laatste deel fietssnelweg F202 opgestart

Op 11 mei zijn we gestart met de aanleg van het laatste deel van de fietssnelweg tussen de Hippokrateslaan en de Statieplaats. Daarbij vernieuwen we tegelijk de ventweg die toegang biedt tot o.a. residentie ‘Parklane’ en de bedrijfsterreinen van PWC en Woluwe Garden. Die werken zijn midden juli klaar, vóór de start van het bouwverlof. Vanaf dan kan je op een groot deel van de fietssnelweg F202 al comfortabel en veilig fietsen.

Vernieuwen van de kruispunten

De Tramlaan opent begin juni voor het verkeer dat rechts-in en rechts-uit rijdt. De kruispunten met de R22 kunnen pas volledig in dienst genomen worden op het einde van het project. De nieuwe kruispunttak van de Leuvensesteenweg bovenop de fietstunnel werken we in mei helemaal af. Wanneer het verkeer hier terug kan rijden, leggen we de helling van de fietstunnel richting Zaventem aan. Op de R22 Woluwedal richting Sint-Lambrechts-Woluwe blijven grote delen verkeersvrij omdat we de tweede helft van het kruispunt met de Leuvensesteenweg nog moeten aanleggen. Dat gebeurt vanaf juni, wanneer de derde fase van het project opstart.

Laatste werffase start vanaf begin juni

Tijdens de laatste fase van de werken (Fase 3) is de Leuvensesteenweg richting Brussel afgesloten van de R22. Ook de Leuvensesteenweg indraaien is niet mogelijk. Er geldt een omleiding via de Tramlaan en Bevrijdingslaan.

Bekijk de omleiding hier