Scoping- en procesnota

Eind juni 2019 stelden we een scopingnota op die je nu samen met de procesnota kan raadplegen. Je kan ze ook raadplegen op de website van Departement Omgeving.

De scopingnota is het resultaat van onderzoek naar alternatieven voor de herinrichting van het noordelijk deel van de Ring, gebaseerd op feedback van burgers, administraties, organisaties en lokale besturen.

Scopingnota

Procesnota

In onderstaand filmpje kom je meer te weten over de oplossingsrichtingen voor de herinrichting van de Ring rond Brussel.