Duurzame mobiliteit

Het verbeteren van de mobiliteit, het verhogen van de leefbaarheid en de multimodale bereikbaarheid in en rond de Vlaamse Rand en Brussel staan centraal in het programma van Werken aan de Ring. We investeren in infrastructuurnetwerken voor verschillende vervoersmodi: auto, fiets en openbaar vervoer en realiseren mobipunten die snel en gemakkelijk overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel faciliteren. Tegelijkertijd zetten we in op verschillende aspecten van leefbaarheid zoals geluid, gezondheid, verkeersveiligheid en biodiversiteit.