Eerste stappen naar nieuw dorpsplein voor Jezus-Eik

Jezus-Eik, een deelgemeente van Overijse aan de rand van het Zoniënwoud, zou een pittoresk dorp kunnen zijn. Maar twee grote invalswegen snijden dwars door de dorpskern. Bovendien doet de Brusselsesteenweg (N4) vaak dienst als oprit naar de Ring. En dat pal in het centrum waar tal van cafés, restaurants en winkels zijn gevestigd. Verre van ideaal dus. Inge Lenseclaes, burgemeester van Overijse, licht de plannen toe om Jezus-Eik opnieuw een aangenaam dorpsplein te geven.

“Plannen om het op- en afrittencomplex te herbekijken liggen al ruim 20 jaar op tafel, maar nu kunnen we eindelijk concrete stappen zetten.”, zegt Lenseclaes. “We zijn met inwoners, horeca, dorpsraad en jeugd van Jezus-Eik enkele jaren geleden aan de slag gegaan rond een nieuw masterplan voor de gemeente. En daar zijn heel veel toffe voorstellen uit voortgekomen. Horizon+ begeleidde de opmaak van het masterplan en wil van Jezus-Eik ook een toegangspoort tot het Zoniënwoud maken. Het aanpakken van de dorpskern is een eerste stap in de realisatie van dat plan.”

In de eerste fase, fase 0, van de herinrichting zullen al een aantal ideeën van inwoners gerealiseerd worden. “Dit is inderdaad een belangrijke fase voor de gemeente. We doen er alles aan om het snelweggevoel uit het dorp te bannen: de snelheid wordt verlaagd door het versmallen van de rijbaan en de realisatie van enkele knikken in het tracé, er zal ruimte zijn voor grote, streekeigen bomen en zitbankjes. Ook parkeren blijft mogelijk, maar zal anders worden ingericht. De auto blijft, maar door de ingrepen creëren we een aangenamere plek  voor inwoners en zachte weggebruikers.

Het project is een nauwe samenwerking tussen de gemeente, provincie Vlaams-Brabant Regionaal Landschap Dijleland, het agentschap Natuur en Bos en het agentschap Wegen en Verkeer. Het strategisch project Horizon+ gaf er samen met studenten tuin-en landschapsarchitectuur de aanzet voor. De realisatie ervan is gepland voor het najaar van 2020 en wordt opgevolgd vanuit De Werkvennootschap. De volgende fase waarin een nieuw mobipunt, een verbeterde bereikbaarheid met het openbaar vervoer en het verplaatsen van de parking gepland staan, zal worden aangestuurd en getrokken door De Werkvennootschap. En op termijn volgt er meer: er zijn plannen om het hele op- en afrittencomplex te herdenken. Zo kan het dorpsplein zich voluit ontwikkelen als recreatieve toegangspoort naar het Zoniënwoud met ruimte voor terrassen, fietspaden en groen.

Tot slot benadrukt Lenseclaes nog het belang van de aanleg van goede fietsinfrastructuur. “Overijse ligt op amper 15 kilometer van Brussel. Ik ben ervan overtuigd dat als we zorgen voor snelle en betere fietspaden, veel meer mensen hier de fiets zullen nemen. Zeker nu elektrische fiets en speedpedelecs meer en meer ingeburgerd raken, zijn afstanden tot 20 kilometer perfect te doen.”

Foto’s van de 3 fases