Wonen en werken langs de Ring

De leefbaarheid in de regio verbeteren doen we door te investeren in de bebouwde ruimte, de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Daarnaast willen we met Werken aan de Ring ook het groenblauw ecologisch netwerk herstellen en verbeteren. Ontdek hoe we inzetten op Leefbaarheid in de regio.