Investeren in groene en lokale verbindingen

Door de aanleg van de Ring werden omliggende woonkernen, natuur- en bosgebieden doorsneden, waterlopen werden toegedekt. Daardoor ontstonden barrières voor mens en dier en raakte het leefgebied voor flora en fauna versnipperd. We grijpen de herinrichting van de Ring aan om de verbindingen te herstellen, zowel voor de mens als voor de natuur.

Lokale verbindingen

De lokale verbindingen zijn er in vele gedaanten: grote invalswegen die de Ring kruisen of lokale straten tussen woonwijken, verbindingen over en onder de Ring van het fietsroutenetwerk of groenverbindingen. Deze verbindingen moeten een verbindende publieke ruimte worden tussen de woonwijken en landschappen langs beide zijden van de Ring. Bruggen maken we groener en integreren we in het landschap. Onderdoorgangen trekken we open zodat er voldoende natuurlijk licht binnenstroomt.

Ontsnippering

Waar mogelijk geven we ruimte terug aan de omgeving en versterken we bestaande groenzones. Door middel van ecopassages en –tunnels op strategisch gekozen locaties, verbinden we geïsoleerde natuurgebieden opnieuw met elkaar.

Grote groenpolen

De Vlaamse Rand telt een aantal grote recreatieve groenpolen: het Laarbeekbos in Jette, het Tangebeekbos en het domein Drie Fonteinen in Vilvoorde en de Woluwevallei in Zaventem en Sint-Stevens-Woluwe.

Open ruimtegebieden

Daarnaast zijn er tal van waardevolle open ruimtegebieden, bijvoorbeeld het gebied rond Hooghof en Ronkelhof, de akkers aan het Populierendal en de open ruimte aan het Woluweveld. Al deze gebieden willen we op een kwalitatieve manier weer met elkaar verbinden.

Hieronder vind je de kaart waarop alle groenverbindingen langs de Ring aangeduid zijn.