Opening ecoduct Groenendaal op 3 juni 2018

Meer veiligheid voor mens en dier

De officiële opening is nog maar net achter de rug, toch verzekert het ecoduct Groenendaal al enkele maanden een veilige oversteek over de Ring rond Brussel voor tal van Europees beschermde diersoorten uit het Zoniënwoud. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gaf graag een rondleiding langs de brug waar fauna en flora vrij spel krijgen.

“De ecologische werking van zo’n ecoduct kan je maar moeilijk onderschatten”, zegt Yoeri Bellemans, Projectleider bij ANB. “De Ring rond Brussel snijdt het Zoniënwoud doormidden en verkleint op die manier drastisch het leefgebied van vele diersoorten. Met het project LIFE+ OZON willen we dat aanpakken.”

LIFE+ is een Europees structuurfonds voor de ondersteuning van milieu-, natuur- en  klimaatprojecten en zorgt voor de financiering. OZON staat voor Ontsnippering van het ZONiënwoud en wil de bestaande verbindingen verbeteren en nieuwe aanleggen. Het Agentschap Wegen en Verkeer nam het ontwerp en de bouw van het ecoduct in handen.

Veiligheid

“Uit het onderzoek ‘Dood doet Leven’ bleek dat rond de plek waar vandaag het ecoduct staat, opvallend veel dierlijke verkeersslachtoffers vielen en aanrijdingen met dieren gebeurden met materiële schade tot gevolg”, aldus Bellemans. “Het onderzoek wordt geleid door verschillende organisaties die samen optrekken om dode dieren, klein én groot, weer een plek te geven in de natuur.”

Bellemans vervolgt, “Het nieuwe, 60 meter brede ecoduct zal aan de hand van de juiste flora, een doordachte aansluiting met de omgeving en een ecoraster aangepast zijn om zo veel mogelijk diersoorten een veilige en natuurlijke oversteek te laten maken. Sinds kort is het ecoraster dat de dieren leidt naar veilige oversteekplaatsen volledig afgewerkt. 

We houden onder meer rekening met een aantal vleermuizensoorten, marterachtigen zoals de bunzing en de das, de groene en bruine kikker en de gewone pad, levendbarende hagedis en de hazelworm. Daarnaast is het ecoduct ook ingericht voor veel verschillende soorten loopkevers waaronder de goudglanzende schallebijter. De diersoorten variëren van groot tot heel klein dus. Als we dieren van de weg kunnen houden, verhogen we meteen ook de verkeersveiligheid.”

Beplanting op het ecoduct

“In 2019 zal de beplanting op de brug geplaatst worden”, zegt Andreas Baele, projectmedewerker. “De aanloophellingen zijn deels beplant en op en rond de brug zijn een vijftal poelen. Daarnaast is er ook een stobben- en stammenwal waar alle kleinere diersoorten zich kunnen nestelen, schuilen, voedsel zoeken etc. Het is van groot belang dat de flora op het ecoduct aansluit met de omgeving.” Baele benadrukt dat een ecoduct enkel optimaal kan functioneren in combinatie met een ecoraster.

Biodiversiteit

Versnippering van natuurgebieden vergroot het risico op inteelt bij de dieren die er leven en daardoor dus ook de kans op lokaal uitsterven van soorten. Met een ecoduct kunnen we het leefgebied van verschillende soorten vergroten. Dieren die afgescheiden van elkaar leven worden herenigd en verschillende populaties worden gekruist. Deze groenverbindingen versterken met andere woorden de biodiversiteit in de genen en doen opnieuw gezonde populaties ontstaan.

Bellemans kan nu samen met collega Baele, metingen uitvoeren met behulp van wildcamera’s, insectenvallen en slangenplaten om zo het gebruik van het ecoduct te onderzoeken. Zodra de resultaten daarvan beschikbaar zijn, geven wij ze u graag mee.

Niet publiek toegankelijk

Om de rust van de dieren te bewaren, is de nabije omgeving van het ecoduct niet toegankelijk voor het publiek. Kinderen van de derde graad lager onderwijs hebben wel de mogelijkheid om in schoolverband een begeleid bezoek te brengen aan het ecoduct. Een kijkhut brengt hen zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de dieren langs de ring en leert hen meer bij over de ontsnippering van het Zoniënwoud.

Bent u leerkracht in het lager onderwijs en heeft u interesse in deze educatieve uitstap? Neem dan contact op met Lize Paesen, lize.paesen@cvn.natuurpunt.be, voor meer informatie.

Meer informatie over ANB vind je op www.zonienwoud.be/lifeozon.