Luchtvervuiling en verkeer zal toenemen in de Romeinsesteenweg, aangezien er in het midden van de straat een verhoogde berm komt voor de Ringtrambus.

De Ringtrambus maakt deel uit van de modal-shift maatregelen binnen het programma "Werken aan de Ring": met kwalitatief openbaar vervoer en kwalitatieve fietsinfrastructuur worden volwaardige alternatieven aangeboden voor de autogebruikers in de Vlaamse Rand. De weginfrastructuur dient hiervoor aangepast te worden ten voordele van de voetgangers, fietsers en openbaar vervoer reizigers. Op sommige plaatsen zullen de autogebruikers hierdoor wat moeten omrijden of de auto wat verder moeten parkeren. Een trendbreuk in de mobiliteit in de Vlaamse Rand is echter noodzakelijk om de leefbaarheid van de regio in de toekomst te kunnen blijven garanderen.

Fijn stof