Molenstraat is een smalle straat en eenrichtingsverkeer. Gaat die straat breder worden of smaller?

Dit maakt deel uit van het lopende onderzoek (verkeersstructuurschets en unieke verantwoordingsnota Molenstraat).

Ruimte