Nu ligt de verkeerswisselaar lager dan gelijkgronds. Zal deze in de toekomst hoger liggen? Welke invloed heeft dit op de geluidsoverlast?

Het beperken van geluidshinder is een belangrijk uitgangspunt voor onze studie. Aan de hand van geluidsberekeningen zal in de volgende fase van het ontwerp de nodige geluidsmaatregelen bepaald worden. Dit kan met bermen, schermen of een combinatie van beide.

Geluid