Onderzoek naar aansluiting van afrit 2 op Ring en parking.

Door de nieuwe vormgeving van de verkeerswisselaar van de R0xA12, zullen deze op- en afritten niet behouden kunnen blijven. Er wordt echter onderzocht of, en zo ja waar eventueel een nieuwe op- en afrit op de A12 noodzakelijk is. Er wordt daarbij rekening gehouden met de plannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest t.a.v. de A12 en een nieuwe P&R-parking enerzijds, en de plannen voor NEO op de zone Heizel anderzijds.

Auto