Ontsluiting Groot-Bijgaarden industrie, nieuwe verbinding creëren zodat vrachtverkeer uit de kern gehaald wordt.

Voor elke zone rond de R0 wordt een verkeersstructuurschets gemaakt. Deze verduidelijkt de gewenste ontsluitingsstructuur en de daaraan gekoppelde maatregelen om sluipverkeer te elimineren/voorkomen. Dergelijke oefening wordt ook gemaakt voor de zone tussen A12 en A10/E40 Groot-Bijgaarden. De ontsluiting van de bedrijventerreinen in Groot-Bijgaarden komt daar ook aan bod.

Auto