Onze visie

De Ring rond Brussel krijgt een nieuw leven. We maken de Ring klaar voor het verkeer van morgen. Daarbij zetten we ook voluit in op het vergroten van de leefbaarheid van de omgeving voor mens én dier. In september 2019 publiceerde De Werkvennootschap de Visienota Programma Werken aan de Ring

Waarom werken aan de Ring?

De Ring (R0) rond Brussel heeft doorheen de jaren het imago van een onleefbare en te vermijden plek gekregen. Files en ongevallen, sluipverkeer in de omliggende steden en gemeenten, versnippering van de aangrenzende groengebieden … Bovendien is het oudste stuk van de Ring al 65 jaar oud. Aanpassing aan de noden van vandaag is noodzakelijk.

Lees meer

Wat willen we bereiken?

Het programma van Werken aan de Ring gaat over meer dan de R0 alleen. Het verbeteren van de mobiliteit, het verhogen van de leefbaarheid en de multimodale bereikbaarheid in en rond de Vlaamse Rand en Brussel staan centraal. Daarom investeren we in infrastructuurnetwerken voor verschillende vervoersmodi. En tegelijkertijd zetten we in op verschillende aspecten van leefbaarheid zoals geluid, gezondheid, verkeersveiligheid en biodiversiteit.

Lees meer