Wat en hoe?

Wat willen we bereiken?

Het programma van Werken aan de Ring gaat over meer dan de R0 alleen. Het verbeteren van de mobiliteit, het verhogen van de leefbaarheid en de multimodale bereikbaarheid in en rond de Vlaamse Rand en Brussel staan centraal. Daarom investeren we in infrastructuurnetwerken voor verschillende vervoersmodi. Tegelijkertijd zetten we in op verschillende aspecten van leefbaarheid zoals geluid, gezondheid, verkeersveiligheid en biodiversiteit.

Hoe doen we dat?

  • Infrastructuur, mobiliteit en leefbaarheid gaan in het programma van Werken aan de Ring hand in hand. 
  • We werken functionele, ruimtelijke en landschappelijke drempels weg om een verschuiving naar duurzame vervoersmodi te realiseren.
  • Die verschuiving bereiken we niet zonder een mental shift. Kritische evaluatie van het (eigen) verplaatsingsgedrag is noodzakelijk.
  • We werken aan leefbaarheid en bereikbaarheid door weg-, fiets- en openbaar vervoerprojecten integraal aan te pakken. 
  • We werken intensief samen met bestuurlijke actoren, belangengroepen, ondernemers- en werknemersorganisaties, bedrijven en de brede bevolking.
  • We werken aan de cruciale verbinding tussen de belangen van alle betrokkenen en de doelstellingen van Werken aan de Ring.

Hoe zetten we in op mobiliteit en leefbaarheid?