Brabantnet: drie extra tram(bus)lijnen

De vele automobilisten op en rond de Ring willen we meer alternatieven voor de auto bieden. Daarom versterken we het openbaar vervoer en verbeteren we de fietsinfrastructuur. De drie voorziene tram(bus)lijnen – samen goed voor 60 km – zorgen voor een vlotte verbinding tussen de Noordrand en de hoofdstad.

Overzicht tram(bus)-lijnen

Wens je meer te weten over deze werken? Ontdek hier een overzicht van de tram(bus)-lijnen.

Betere leefkwaliteit door te zorgen voor: 

1. Minder tijdverlies

Openbaar vervoer moet vandaag snel en efficiënt zijn. Het Brabantnet wil de reistijd terugdringen, zodat we meer tijd overhouden voor wat echt belangrijk is. 

2. Meer kwaliteit

Kwalitatief openbaar vervoer vormt een ijzersterk alternatief voor de auto en de dagelijkse files. Een kwalitatieve verbinding, zodat u niet enkel weet wanneer u vertrekt, maar ook wanneer u aankomt. Daarnaast kwalitatieve voertuigen, met een hoog comfort voor de reizigers.

3. Meer mobiliteit

Het Brabantnet is een belangrijke schakel om de Vlaamse Rand weer in beweging te krijgen, in samenwerking met Brussel en nauw afgestemd op ander (openbaar) vervoer. Park & Rides zullen snel overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel mogelijk maken. 

 

Openbaar vervoer