Overbrugging van de ring tussen punten 1 en 2 op de panelen. De ring ligt 10-12m lager dan het veld.

De mogelijkheid om de ring (ten dele) te overkappen wordt meegenomen in de onderzoeksvraag betreffende het lengteprofiel.

Groen-Blauw