Pieter Schroonstraat is wel belangrijk als uitgangsweg want anders moeten we door centrum.

Voor elke zone tussen verkeerswisselaars wordt een verkeersstructuurschets gemaakt. Deze verduidelijkt de gewenste ontsluitingsstructuur en de daaraan gekoppelde maatregelen om sluipverkeer te elimineren/voorkomen. Dergelijke oefening wordt ook gemaakt voor de zone tussen E19 en E40 (Sint-Stevens-Woluwe). De rol van de Pieter Schroonsstraat zal daarbij verduidelijkt worden. Alleszins is het de bedoeling dat de Pieter Schroonsstraat minder doorgaand (sluip)verkeer verwerkt, waardoor het zijn rol als verbinding tussen Machelen-centrum en de wijk rond de Bergstraat ten volle kan vervullen.

Auto