Plus de parking de dissuasion.

Om de mobiliteit met een ruimere blik te bekijken zal er een 'vervoersregio' worden opgericht. Deze vervoersregio, bestaande uit verschillende gemeenten uit de Vlaamse Rand, zal in nauw overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekijken hoe we meer mensen kunnen verleiden om hun auto aan de kant te laten. Initiatieven voor het mogelijk maken van snelle overstapmogelijkheden (zoals P&R's, …) zijn hierin essentieel. Samen met de partners binnen deze vervoersregio bekijken we de mogelijkheden en werken we hier aan.

P&R