Potaarde wijk Meise (rechts van A12) (hoger gelegen deel): er zijn geluidsschermen geplaatst aan onze wijk maar de geluidsoverlast blijkt vnl afkomstig te zijn van de ring. Komen er ook hier maatregelen?

Het beperken van geluidshinder is een belangrijk uitgangspunt voor onze studie. Aan de hand van geluidsberekeningen zal in de volgende fase van het ontwerp de nodige geluidsmaatregelen bepaald worden. Dit kan met bermen, schermen of een combinatie van beide. Vandaag is het nog te vroeg om te zeggen waar we geluidsschermen gaan plaatsen, en hoe hoog die zullen zijn.

Geluid