Pourquoi ne pas relier les autoroutes par un Ring externe empêchant le trafic de devoir passer par le ring de Bruxelles.

Er zijn verschillende oplossingen voor de Ring rond Brussel bestudeerd, en toen is gebleken dat de splitsing van het lokaal verkeer en het doorgaand verkeer de beste oplossing is. Het grootste probleem van de Ring vandaag is immers het grote aantal weefbewegingen door het grote aantal op- en afritten. Door het verkeer op te splitsen verminderen we het aantal weefbewegingen, incidenten en accidenten en zorgen we voor vlotter verkeer. De Vlaamse Overheid besloot in 2013 door te gaan met deze parallal- en doorgaande structuur, en niet met andere alternatieven, die ook bestudeerd werden, maar werden weerhouden.