Prévoir des portiques pour éviter que les camions empruntent les voies locales s'ils estiment qu'il y a trop de traffic sur les voies centrales.

Dit is een idee dat we zeker zullen bestuderen naarmate we dichter bij het ontwerp komen van de weginfrastructuur op de Ring zelf. We willen zeker geen nieuwe technieken (zoals dynamische rijstrooksignalisatie, spitsstroken, carpoolstroken en OV-rijstroken) schuwen, maar we moeten wel eerst de haalbaarheid en de wenselijkheid ervan bestuderen.