Ecorecreaduct De Priorij

Ecoduct

Regio

Hoeilaart

Projectstatus

Studie

Een nieuwe verbinding in het Zoniënwoud: het eco-recreaduct De Priorij

Wandelaars en fietsers zullen in de toekomst met het eco-recreaduct De Priorij vanaf het station van Groenendaal over de Ring tot aan het Bosmuseum kunnen wandelen of fietsen via de verbeterde en verbrede recreatieve verbinding. Met deze vernieuwde verbinding zorgen we voor een combimodale ontsluiting van de voorziene onthaalpoort tot het Zoniënwoud: veilig en aangenaam voor de zachte weggebruiker en door de voorziene faunapassage tegelijk een extra kans voor planten en kleine dieren om hun leefgebied te vergroten.

Werken aan de Ring verbindt

Vormt de Ring vandaag vaak nog een hinderlijke barrière, dan wil De Werkvennootschap van de Vlaamse Overheid met Werken aan de Ring de gebieden binnen en buiten de Ring opnieuw verbinden. Op die manier worden versnipperde natuurgebieden weer met elkaar verbonden, en worden recreatieve attractiepolen zoals het Zoniënwoud toegankelijker gemaakt. Ook dat is een belangrijke doelstelling van Werken aan de Ring.

Voor het stuk van de Ring ten oosten van Brussel loopt momenteel een studie waarin mogelijke oplossingen voor de vier grote verkeersknopen worden onderzocht. Daarnaast zijn enkele ‘quick wins’ geselecteerd, projecten die relatief snel gerealiseerd kunnen worden en de mobiliteit en leefbaarheid in de omgeving op korte termijn al ten goede komen. Het eco-recreaduct De Priorij is daar een van.

Onthaalpoort tot het Zoniënwoud

Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid wil Groenendaal verder uitbouwen tot één van de centrale hubs waar mensen hun bezoek aan het Zoniënwoud starten en eindigen. Op dit moment is er al een verbinding tussen het station en het Bosmuseum, de eigenlijke onthaalpoort, maar deze is op vandaag al te klein voor het aantal gebruikers van de verbinding. Rekening houdend met de verschillende initiatieven in de buurt zal de druk op de bestaande verbinding enkel toenemen. We verhelpen dat probleem door de bouw van het eco-recreaduct. Op die manier kan het Zoniënwoud zich op zowel ecologisch, recreatief als cultuurhistorisch vlak verder ontwikkelen.

De werken aan De Priorij starten half 2021 en zullen ongeveer anderhalf jaar duren.

Ingebed in de omgeving

In het ontwerp van het eco-recreaduct staan continuïteit en integratie centraal. Zowel voor de gebruikers ervan (mensen én dieren) als voor het verkeer dat eronderdoor rijdt, is het eco-recreaduct zo vormgegeven dat het naadloos aansluit op de bestaande omgeving.

Daarom maken we gebruik van materialen met een natuurlijke uitstraling zoals hout, weervast staal en natuursteen. Zo ervaren de gebruikers van de brug de oversteek niet als het kruisen van de Ring, maar wel als een aangename wandeling in de natuur.

Wat tijdens de werken?

Hinder proberen we zoveel mogelijk te beperken. We proberen hinder op de Ring te beperken tot ’s nachts. We trachten de Ring tijdens de werken nooit volledig af te sluiten.

Het kruispunt Groenendaal aan het eco-recreaduct blijft tijdens elke fase van de werken toegankelijk met versmalde rijstroken. De huidige fietsbrug aan de zuidelijke kant van de spoorbrug zal afgebroken worden. In afwachting van de nieuwe fietsverbinding zal een alternatieve route worden uitgezet. De toegang tot het bosmuseum aan de kant van de Tumulidreef blijft steeds open.

Veilig fietsen in de omgeving

In het kader van Werken aan de Ring zal een nieuwe fietssnelweg langs de Terhulpensesteenweg worden aangelegd, de F205. Deze fietssnelweg zorgt voor een aangename en directe fietsverbinding tussen Hoeilaart en Brussel. De start van de werken is voorzien in 2022. Om de doorstroming op de fietssnelweg te garanderen, zal de fietssnelweg de Ring ten noorden van de sporen kruisen. Zo komt het tracé niet in conflict met de recreatieve verbinding van het eco-recreaduct aan de andere kant van de sporen. Er wordt een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel voorzien tussen het station Groenendaal en het nieuwe eco-recreaduct. Zo kan de fietssnelweg aansluiten op de Terhulpensesteenweg.