Openbaar vervoer

Brabantnet: drie extra tram(bus)lijnen

De vele automobilisten op en rond de Ring willen we meer alternatieven voor de auto  bieden. Daarom versterken we het openbaar vervoer en verbeteren we de fietsinfrastructuur. De drie voorziene tram(bus)lijnen – samen goed voor 60 km – zorgen voor een vlotte verbinding tussen de Noordrand en de hoofdstad.

Klik op een tram(bus)-lijn en ontdek alles over de werken.