Fiets

We werken aan een samenhangend fietsnetwerk dat zowel recreatief als functioneel voor een verbeterde fietservaring zorgt. De aanleg van verleidelijke, meer efficiënte en veilige infrastructuur zal de overstap naar de fiets bevorderen.

We besteden niet alleen aandacht aan verkeersveiligheid en sociale veiligheid maar hechten ook belang aan de belevingswaarde van de fietsers door groene inpassingen of een mooie inpassing binnen de bestaande openbare ruimtes. Een aantal fietssnelwegen zullen losgekoppeld zijn van de auto-infrastructuur. Anderzijds voorzien we ook fietssnelwegen die parallel lopen met de autowegen. We beogen ook een integratie van het fietsnetwerk met andere netwerken zoals het openbaar vervoer.

Klik op een fietssnelweg voor meer info over het project.