Complex A201 en de Ring

Regio

Zaventem

Projectstatus

Gepland
 • Opbraak van de bestaande flyovers en voorzien van een nieuwe brug voor de Leopold III laan over de R0, en van infrastructuur voor de aansluitingen tussen de Leopold III laan en de R0. De nieuwe infrastructuur wordt zodanig ontworpen dat de toekomstige ontwerpen voor de herinrichting van de R0 niet gehypothekeerd worden
 • Compacteren van de verknoping van de R0 met de Leopold III laan
 • Verhogen van de verkeersveiligheid door conflictzones en discontinuïteiten te beperken en zo veilig mogelijk in te richten
 • Verbeteren van het groenblauw netwerk:
  • Ontsnippering tegengaan
  • Barrièrewerking R0 en Leopold III laan verminderen door het voorzien van ecologische verbindingen
  • Buffercapaciteit verhogen door het openleggen van de Woluwe
 • Verbeteren van de multimodale bereikbaarheid van de omgeving door ruimte te creëren voor openbaar vervoer en fietsinfrastructuur