Projectoproep voor innovatieve mobiliteitsoplossingen

Een financieringsbijdrage tot € 50.000 voor projecten die mee een modal shift realiseren!

Het New Mobility Network heeft de ambitieuze doelstelling om samen met de bedrijven in de regio een ambitieuze modal shift te realiseren. Door te sensibiliseren én concrete handvaten aan te bieden die hen kunnen helpen om de eerste stappen te zetten naar een toekomstgerichte mobiliteit. Het is een initiatief van De Werkvennootschap.

Projectoproep

In dit kader lanceert het New Mobility Network de projectoproep voor innovatieve mobiliteitsoplossingen en gaat ze op zoek naar partners die op korte termijn mobiliteitsoplossingen op maat van de regio kunnen creëren en uitrollen.

Naar wat is het New Mobility Network op zoek?

Concreet gaat zij op zoek naar partijen die oplossingen kunnen aanbieden:

  • die op korte termijn implementeerbaar zijn (6 - 12 maanden)
  • die bijdragen bij aan een vlot-, efficiënt, betrouwbaar en voorspelbaar personen- en vrachtverkeer
  • die op maat zijn van de context en de problematieken van de Vlaamse Rand
  • die innovatief zijn of reeds bestaan (in andere regio’s of op kleinere schaal) 

 

Geselecteerde projecten kunnen genieten van een financieringsbijdrage tot € 50.000 (of maximum 50% van de projectgerelateerde kosten) en actieve ondersteuning vanuit het New Mobility Network.

Procedure

De projectoproep is gericht op alle ondernemers en bedrijven die hun ervaring, expertise en dienstverlening (verder) willen ontplooien in de Vlaamse Rand. We sluiten dan ook geen kandidaten uit op basis van de vennootschapsvorm, de grootte of het land van oorsprong van de onderneming. 

De ingediende voorstellen worden beoordeeld op verschillende criteria waaronder de ervaring van de indiener (met de problematiek, de doelgroepen, de regio, …), de voorgestelde aanpak (stappenplan, financieel plan, aanpak marketing & communicatie, …), de verwachte impact van de voorgestelde oplossing en de robuustheid van het product. 

Documenten

Het subsidiereglement en het toelichtingsdocument en de template.

Deadline

Projectvoorstellen moeten ingediend worden voor 16 september 2019 om 12u. De geselecteerde kandidaten gaan aan de slag vanaf januari 2020.

 

Wat is het New Mobility Network?

Het New Mobility Network wil bedrijven wakker schudden en hen helpen om de eerste stappen te zetten richting een toekomstgerichte mobiliteit. Zowel op vlak van werknemersmobiliteit als goederenlogistiek. Het New Mobility Network biedt bedrijven inspirerende events, praktijkgerichte workshopreeksen en coachingstrajecten op maat om samen concreet aan de slag te gaan! Ontdek meer over het New Mobility Network op www.newmobilitynetwork.be vanaf 22/5 !

Het New Mobility Network is een initiatief van De Werkvennootschap.