Prolonger le tram depuis Roodebeek via le boulevard de la Woluwe jusqu'à Zaventem Aéroport.

Om de mobiliteit met een ruimere blik te bekijken zal er een 'vervoersregio' worden opgericht. Deze vervoersregio, bestaande uit verschillende gemeenten uit de Vlaamse Rand, zal in nauw overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekijken hoe we meer mensen kunnen verleiden om hun auto aan de kant te laten. Daar hoort ook meer openbaar vervoer bij, dat minder in de file staat en dus sneller ter plaatse is. Samen met de partners binnen deze vervoersregio bekijken we de mogelijkheden en werken we hier aan.

Openbaar vervoer