In Relegem - op 900m van de Ring - is er geluidsoverlast. Echter in Asse - op 5 km van de E40 - is er bij bepaalde windrichtingen eveneens geluidsoverlast. Welke maatregelen zullen genomen worden bij de Werken aan de Ring?

Het beperken van geluidshinder is een belangrijk uitgangspunt voor onze studie. Aan de hand van geluidsberekeningen zal in de volgende fase van het ontwerp de nodige geluidsmaatregelen bepaald worden. Dit kan met bermen, schermen of een combinatie van beide.

Geluid