Zone Ring Oost

De zone Ring Oost is dat deel van de Ring dat vier grote verkeersknooppunten omvat: Vierarmenkruispunt, Leonardkruispunt, Groenendaalkruispunt en de Brabandtlaan.

Met Werken aan de Ring willen we de verkeersveiligheid verhogen om het aantal incidenten te verminderen en zo de de doorstroming verbeteren. De huidige infrastructuur is verouderd. We verbeteren slecht ingerichte kruispunten en creëren rechtstreekse verbindingen tussen de Ring en de aansluitende autosnelwegen. De infrastructuur zal veiliger en logischer worden en het sluipverkeer uit de woonkernen weghalen.

“De impact van de Ring op de bewoners en de natuur moet worden teruggedrongen. ”

We zetten ons actief in om de verschillende aspecten van leefbaarheid, zoals geluid en biodiversiteit, te verbeteren. Er worden fietssnelwegen  uitgebouwd en het openbaar vervoer naar Brussel wordt versterkt. Barrières tussen woonkernen en natuurgebieden moeten worden weggewerkt. Een belangrijke uitdaging is het Zoniënwoud dat vandaag door de Ring doormidden wordt gesneden.

Voor de vier grote knooppunten zal een geïntegreerd planningsproces worden opgestart. Dat zal leiden tot een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor elk van de knopen. Een aantal zaken, zoals de dorpskern van Jezus-Eik, zal versneld worden aangepakt.

Lees meer over het startschot fase 2 van Ring Oost in ons jaarverslag 2019.