Ringtrambus

Van Jette naar Brussels Airport. De trambus kan snel een alternatief bieden voor de structurele files in de Noordrand. De Ringtrambus, met 16 km vrije busbanen, zal belangrijke locaties in de Noordrand verbinden, zoals de Heizel, het station van Vilvoorde en Brussels Airport.

Najaar 2019 trambussen op het Ringtraject van het Brabantnet, dat is het opzet. De Ringtrambus laat toe om snel een alternatief aan te bieden voor de structurele files in de Noordrand. Zo zorgen we op korte termijn voor een ruimer aanbod van vlot en comfortabel openbaar vervoer. De eigen bedding van de Ringtrambus is ook de ideale opstap voor de latere tram. De Ringtrambus zal belangrijke locaties in de Noordrand verbinden, zoals de Heizel, het station van Vilvoorde en Brussels Airport. Reizigers kunnen aan deze haltes overstappen op trein, tram of metro.

De Lijn deelt volgende belangrijk bericht mee:

"Reizigers zullen in december gebruik kunnen maken van de eerste trambus van het land. De Lijn had de trambus graag al vanaf september ingezet, maar beschikt nog niet over alle nodige vergunningen.

De Lijn wil op korte termijn trambussen inzetten op de lijn 820 tussen Jette, Vilvoorde en Brussels Airport. Het is de eerste keer dat trambussen zullen rondrijden in ons land, dus zijn er verschillende vergunningen en speciale toelatingen nodig. Zolang alle lichten niet op groen staat, kan De Lijn ook bijvoorbeeld niet alle nodige testritten uitvoeren.

De openbare vervoersmaatschappij voorziet nu dat reizigers in december op de trambus zullen kunnen stappen. De Lijn had de trambus graag al vanaf september aangeboden aan de reizigers, maar dit is niet meer haalbaar. Als de laatste vergunningen zijn toegekend, moeten er nog voorbereidingen gebeuren die een paar maand in beslag zullen nemen. Het gaat

In de tussentijd zit De Lijn niet stil. Er werden al enkele eerste testritten uitgevoerd en deze verliepen vlot. De chauffeurs die opgeleid worden om te rijden met de trambus reageren enthousiast op dit nieuwe vervoersmiddel. Er worden ook nog enkele kleine ingrepen gepland, zodat de trambus straks zeker vlot kan doorstromen. Voor deze werken zijn geen nieuwe vergunningen meer nodig."

Trambussen inzetten op lijn 820 tussen UZ Brussel, Vilvoorde en Brussels Airport 

We wachten niet tot de werken volledig gerealiseerd zijn om de trambussen in te zetten op het aangepaste traject van de Ringtrambus. Daarom zetten we de trambussen eerst in op buslijn 820 tussen Brussels Airport en het Universitair Ziekenhuis Brussel. Ze rijden via Brucargo, het station en het centrum van Vilvoorde, de wijk Kassei, de tewerkstellingszone rond de Medialaan, Koningslo, Strombeek en de Heizelvlakte. Er zal elke 15 minuten een bus rijden en dit in beide richtingen.

Reisweg van de trambus op lijn 820 tussen Brussels Airport en het Universitair ziekenhuis in Brussel

Lees hier de projectnota over de Ringtrambus

Vorderingen aan de busbanen 

De aanleg van de busbanen voor de Ringtrambus vordert goed en verloopt volgens de vooropgestelde timing.  

  • In augustus ‘18 realiseerde De Werkvennootschap de busbanen op de Luchthavenlaan in Vilvoorde. Tussen het kruispunt De Vuist ( het kruispunt met de Woluwelaan) en de Mimabrug (de onderdoorgang van de treinsporen aan het station van Vilvoorde) werden in beide richtingen vrije busbanen aangelegd. Die werden ondertussen positief geëvalueerd.

 

  • In november 2018 werd de Teniersstraat in Vilvoorde vernieuwd. De huidige buslijn 820 wordt in die straat vaak opgehouden om de Rubensstraat op te draaien en verliest hierdoor vaak veel tijd. Omdat de Ringtrambus binnenkort ook dat traject zal volgen, heeft de Werkvennootschap beslist om voor het kruispunt een vrije busbaan aan te leggen om een vlotte doorstroming te garanderen. Sedert 15 november 2018 kunnen de reizigers van de huidige buslijnen alvast profiteren van tijdswinst van deze nieuwe busbaan. 

 

  • In het voorjaar van 2019 werden 3 verkeerslichtengeregelde kruispunten in Vilvoorde en Machelen aangepast zodat hier meer voorrang kan verleend worden aan de (tram-)bussen.

 

  • De aanleg van de busbanen in de Sint-Annalaan in Strombeek en Koningslo zijn van cruciaal belang voor de Ringtrambus. Vandaag rijdt buslijn 820 door het centrum van Strombeek, maar om de reistijd in te korten en de stiptheid te verhogen, zal de Ringtrambus via de Sint-Annalaan rijden. Hierdoor zullen ook de inwoners van de Sint-Annalaan met de Ringtrambus kunnen reizen. De eerste werken op de Sint-Annalaan zullen starten in mei 2019 met de aanpassingen aan de nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, telecommunicatie). Je kan hierover meer lezen op www.sint-annalaan.be 

De vergunningen voor de meest cruciale busbanen op de Woluwelaan in Machelen en Diegem en in het centrum van Vilvoorde (Rubensstraat, Heldenplein en Stationlei) werden afgeleverd. De Werkvennootschap voorziet om voor het einde van 2019 voor deze werken een aannemer aan te stellen en volgend jaar met deze werken te starten.  

Bewonersbrieven

181016 Brief Teniersstraat
Pdf1.04 MB
Download
181018 Brief Sint-Annalaan
Pdf574.86 kB
Download
181115 Brief Vinkenlaan
Pdf1.06 MB
Download
181127 Brief Medialaan
Pdf325.9 kB
Download
190228 Brief Medialaan
Pdf500.28 kB
Download
Poster_Heldenplein
Pdf4.16 MB
Download

Studie

Ringtrambus alternatievenstudie Schaarbeeklei Parkstraat
Pdf13.71 MB
Download