Ringtrambus

Van Jette naar Brussels Airport. De trambus kan snel een alternatief bieden voor de structurele files in de Noordrand. De Ringtrambus, met 16 km vrije busbanen, zal belangrijke locaties in de Noordrand verbinden, zoals de Heizel, het station van Vilvoorde en Brussels Airport.

In september 2019 trambussen op het Ringtraject van het Brabantnet, dat is het opzet. De Ringtrambus laat toe om snel een alternatief aan te bieden voor de structurele files in de Noordrand. Zo zorgen we op korte termijn voor een ruimer aanbod van vlot en comfortabel openbaar vervoer. De eigen bedding van de Ringtrambus is ook de ideale opstap voor de latere tram. De Ringtrambus zal belangrijke locaties in de Noordrand verbinden, zoals de Heizel, het station van Vilvoorde en Brussels Airport. Reizigers kunnen aan deze haltes overstappen op trein, tram of metro.

Trambussen inzetten op lijn 820 tussen UZ Brussel, Vilvoorde en Brussels Airport 

We wachten niet tot de werken volledig gerealiseerd zijn om de trambussen in te zetten op het aangepaste traject van de Ringtrambus. Daarom zetten we de trambussen eerst in op buslijn 820 tussen Brussels Airport en het Universitair Ziekenhuis Brussel. Ze rijden via Brucargo, het station en het centrum van Vilvoorde, de wijk Kassei, de tewerkstellingszone rond de Medialaan, Koningslo, Strombeek en de Heizelvlakte. Er zal elke 15 minuten een bus rijden en dit in beide richtingen.

Reisweg van de trambus op lijn 820 tussen Brussels Airport en het Universitair ziekenhuis in Brussel

Lees hier de projectnota over de Ringtrambus

Vorderingen aan de busbanen 

De aanleg van de busbanen voor de Ringtrambus vordert goed en verloopt volgens de vooropgestelde timing.  

  • In augustus ‘18 realiseerde De Werkvennootschap de busbanen op de Luchthavenlaan in Vilvoorde. Tussen het kruispunt De Vuist ( het kruispunt met de Woluwelaan) en de Mimabrug (de onderdoorgang van de treinsporen aan het station van Vilvoorde) werden in beide richtingen vrije busbanen aangelegd. Die werden ondertussen positief geëvalueerd.

 

  • In november 2018 werd de Teniersstraat in Vilvoorde vernieuwd. De huidige buslijn 820 wordt in die straat vaak opgehouden om de Rubensstraat op te draaien en verliest hierdoor vaak veel tijd. Omdat de Ringtrambus binnenkort ook dat traject zal volgen, heeft de Werkvennootschap beslist om voor het kruispunt een vrije busbaan aan te leggen om een vlotte doorstroming te garanderen. Sedert 15 november 2018 kunnen de reizigers van de huidige buslijnen alvast profiteren van tijdswinst van deze nieuwe busbaan. 

 

  • In het voorjaar van 2019 werden 3 verkeerslichtengeregelde kruispunten in Vilvoorde en Machelen aangepast zodat hier meer voorrang kan verleend worden aan de (tram-)bussen.

 

  • De aanleg van de busbanen in de Sint-Annalaan in Strombeek en Koningslo zijn van cruciaal belang voor de Ringtrambus. Vandaag rijdt buslijn 820 door het centrum van Strombeek, maar om de reistijd in te korten en de stiptheid te verhogen, zal de Ringtrambus via de Sint-Annalaan rijden. Hierdoor zullen ook de inwoners van de Sint-Annalaan met de Ringtrambus kunnen reizen. De eerste werken op de Sint-Annalaan zullen starten in mei 2019 met de aanpassingen aan de nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, telecommunicatie). Je kan hierover meer lezen op www.sint-annalaan.be 

Ondertussen werden ook de omgevingsvergunningen aangevraagd voor de meest cruciale busbanen op de Woluwelaan in Machelen en Diegem en in het centrum van Vilvoorde (Rubensstraat, Heldenplein en Stationlei). Het openbaar onderzoek liep van 21 januari 2019 tot 20 februari 2019 en de uiterste datum voor het al dan niet afleveren van de vergunningen is 14 juli 2019. De Werkvennootschap voorziet om voor het einde van 2019 voor deze werken een aannemer aan te stellen en volgend jaar met deze werken te starten.  

Bewonersbrieven

181016 Brief Teniersstraat
Pdf1.04 MB
Download
181018 Brief Sint-Annalaan
Pdf574.86 kB
Download
181115 Brief Vinkenlaan
Pdf1.06 MB
Download
181127 Brief Medialaan
Pdf325.9 kB
Download
190228 Brief Medialaan
Pdf500.28 kB
Download
Poster_Heldenplein
Pdf4.16 MB
Download

Studie

Ringtrambus alternatievenstudie Schaarbeeklei Parkstraat
Pdf13.71 MB
Download