Werken Sint-Annalaan

Ringtrambus

Regio

Vilvoorde & Grimbergen

In maart 2019 starten in jouw buurt de werken voor de Ringtrambus, een snelle verbinding tussen belangrijke locaties in de Noordrand zoals de Heizel, het station van Vilvoorde en Brussels Airport.

 • De Ringtrambus krijgt een eigen bedding.
 • Parkeerplaatsen worden heringericht. 
 • Nieuwe enkelrichtingsfietspaden worden voorzien.

 

Update over nutswerken

Vanaf midden juni opnieuw hinder voor verkeer – details vind je in de bewonersbrief.

Op maandag 3 juni verplaatsen de werkzaamheden zich terug naar de zuidkant van de rotonde. De nutsmaatschappijen werken dan aan de pare zijde tussen de rotonde en de Strombeeksesteenweg. Men werkt hier terug buiten de rijweg (parkeerstrook, fiets- en voetpad) waardoor de hinder beperkt blijft.

Wanneer de nutsmaatschappijen starten met hun werken in de Sint-Annalaan ter hoogte van het kruispunt met de Strombeeksesteenweg enerzijds en het kruispunt met de Ringlaan en de Koningslosesteenweg anderzijds zal er terug verkeershinder zijn. Omwille van een aantal kruisingen (doorsteken) door de rijweg, geldt er dan gedurende twee weken beurtelings verkeer over één beschikbare rijstrook van de Sint-Annalaan. Terzelfder tijd zijn dan de Strombeeksesteenweg, de Ringlaan en de Koningslosesteenweg afgesloten van de Sint-Annalaan.  

De omleidingsroutes en de detailplanning kan je raadplegen in de bewonersbrief die je vindt onder downloads.

Infoavond 23 april 2019

De inwoners van de Sint-Annalaan waren uitgenodigd op een infoavond over de voorbereidende werken en het project van de herinrichting van de Sint-Annalaan. Tijdens deze infoavond gaf De Watergroep N.V. uitleg over hun voorbereidende werken. De Werkvennootschap gaf toelichting bij het verdere verloop van het project.

Raadpleeg hier de presentatie.

 

 

Image

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van dit project

Onlangs toegevoegd

Situatie van 24 juni tot en met 8 juli 2019

Kant Ringlaan en Koningslosesteenweg

 • De aannemer realiseert een doorsteek dwars onder de Ringlaan en de Koningslosesteenweg. De doorgang tussen die straten en de Sint-Annalaan is daardoor
 • volledig verhinderd voor autoverkeer.
 • Plaatselijk verkeer van en naar de Ringlaan of de Koningslosesteenweg volgt een omleiding via de Piereman, Kleinewinkellaan, Rodepoortstraat, Sint-Amandsstraat en/of Bloemendallaan.
 • Autoverkeer kan de Strombeeksesteenweg nog wel inrijden vanaf de Sint-Annalaan. De
 • straat op dezelfde manier verlaten is door het beurtelingse verkeer op de Sint-Annalaan niet
 • mogelijk en kan enkel via de Keelstraat en Meeuwenlaan.

Situatie van 8 juli tot en met 15 juli 2019

Kant Strombeeksesteenweg

 • De aannemer legt een doorsteek van de nutsleidingen onder de Strombeeksesteenweg aan. De doorgang tussen de Sint-Annalaan en de Strombeeksesteenweg is hierdoor volledig
 • verhinderd voor autoverkeer in beide richtingen.
 • Plaatselijk verkeer van en naar de Strombeeksesteenweg volgt een omleiding via de Meeuwenlaan en de Keelstraat. Autoverkeer kan de Ringlaan of Koningslosesteenweg terug inrijden vanaf de Sint-Annalaan. Wegrijden kan door het beurtelingse verkeer op de Sint-Annalaan enkel via de achterliggende straten.
 • Voetgangs en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen de werken passeren.  

Bewonersbrieven

181018_Bewonersbrief St-Annalaan
Pdf574.86 kB
Download
190410_Bewonersbrief infoavond 23april
Pdf243.26 kB
Download
190509 Bewonersbrief Sint-Annalaan nutswerken mei
Pdf794.8 kB
Download
190617_Bewonersbrief St-Annalaan update
Pdf651.51 kB
Download

Infoavonden

190423 Infoavond Sint-Annalaan
Pdf15.74 MB
Download