Smallere rijstroken (cfr NL), lagere snelheid (120 is niet gelijk aan max capaciteit), fijn stof beperken.

De breedte van de rijstroken wordt bepaald in functie van de richtlijnen om te komen tot een goed ontwerp. Het bepalen van de snelheid maakt deel uit van het lopend onderzoek. De impact van fijn stof wordt meegenomen in het Milieueffectenrapport-onderzoek.

Auto