Spreken jullie je uit voor of tegen Uplace, Eurostadion etc? Hoe wordt er met zulke projecten omgegaan?

De Vlaamse Overheid moet de vergunningen verlenen als deze ontwikkelingen op Vlaams grondgebied moeten worden uitgevoerd. Voor de Werken aan de Ring houden we rekening met mobiliteitscijfers die berekend worden op basis van een toekomstige situatie. Er wordt uitgegaan van de 'slechts mogelijke' situatie op basis van mobiliteit, zo zorgen we dat het ontwerp toekomstzeker is.