Stad Vilvoorde wenst de N260 te downgraden tot lokale weg III met poorten op het woongebied. In deze strook worden toegangen voorzien naar 3F. De bufferzone langs N260 thv R0 biedt mogelijkheden ifv een eco-verbinding onder R0.

Werken aan de Ring is een opportuniteit om aanvullend vanuit het lokale niveau maatregelen te nemen die de globale en multimodale ontsluitingsstructuur ondersteunen.We creëren als het ware een momentum voor andere overheden om aansluitende projecten aan te pakken.