Lukt het niet om naar een gespreksavond te komen? Of ga je graag met onze experten het gesprek aan over een welbepaald thema? Laat het ons weten en misschien komen we bij jou op bezoek.

Stel je kandidaat

Nodig een tiental vrienden, familie of buren uit en vertel ons waarover je in gesprek wil gaan.

Via dit formulier kan je je kandidaat stellen voor een huiskamergesprek met de experten van Werken aan de Ring.