BesteDe leefbaarheid in de buurt of laten we zeggen in Vilvoorde en omstreken.
Véél bomen vooral: om tot rust te komen.
Waarom: ze zuiveren de lucht, wat tegenwoordig héél belangrijk is voor ONS milieu. Dus voor ONZE gezondheid! Vooral die van kinderen.

De impact van het project, en dus ook het eventueel kappen van bomen, wordt ten gronde onderzocht. Het geïntegreerd planningsproces is opgestart. Dit wil zeggen dat de opmaak van de effectenbeoordelingen geïntegreerd verloopt met de goedkeuringsprocedure voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Nadat het GRUP definitief is vastgesteld zal een project-MER worden opgemaakt en zal de omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend. Uit het effectenrapport zal blijken welke milderende maatregelen noodzakelijk of wenselijk zijn .

De huidige berm met beplanting bestaat meer dan 30 jaar en is uitgegroeid tot waardevol bos met diverse planten en diersoorten. Door de verbreding van de ring loopt dit bos gevaar om geheel of gedeeltelijk te verdwijnen. Zal dit grondig worden onderzocht

De impact van het project op fauna en flora wordt inderdaad onderzocht. Het geïntegreerd planningsproces is opgestart. Dit wil zeggen dat de opmaak van de effectenbeoordelingen geïntegreerd verloopt met de goedkeuringsprocedure voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Nadat het GRUP definitief is vastgesteld zal een project-MER worden opgemaakt en zal de omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend. Uit het effectenrapport zal blijken welke milderende maatregelen noodzakelijk of wenselijk zijn . Deze milderende maatregelen worden meegenomen in het ontwerp.

Werken uitvoeren in het voorjaar en broedseizoen: stop daarmee aub! Kunnen er interessante graszodes verplaatst worden zodat de plaatselijke zadenbank niet verloren gaat? Dit wordt elders op veel plaatsen al toegepast. Kan dit hier ook?

De impact van het project op fauna en flora wordt inderdaad onderzocht. Het geïntegreerd planningsproces is opgestart. Dit wil zeggen dat de opmaak van de effectenbeoordelingen geïntegreerd verloopt met de goedkeuringsprocedure voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Nadat het GRUP definitief is vastgesteld zal een project-MER worden opgemaakt en zal de omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend. Uit het effectenrapport zal blijken welke milderende maatregelen noodzakelijk of wenselijk zijn . Deze milderende maatregelen worden meegenomen in het ontwerp.

Kappen oude bomen, struiken, hagen => probeer in plaats van compensatie deze eerst en vooral te laten staan, zoveel mogelijk te integreren in de plannen ook kost dit wat meer moeite, werk en geld. Ze zijn te kostbaar om zomaar te kappen. Kostbaar qua nest

De impact van het project op fauna en flora wordt inderdaad onderzocht. Het geïntegreerd planningsproces is opgestart. Dit wil zeggen dat de opmaak van de effectenbeoordelingen geïntegreerd verloopt met de goedkeuringsprocedure voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Nadat het GRUP definitief is vastgesteld zal een project-MER worden opgemaakt en zal de omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend. Uit het effectenrapport zal blijken welke milderende maatregelen noodzakelijk of wenselijk zijn . Deze milderende maatregelen worden meegenomen in het ontwerp.

Tijdens de werken (afbraak verbinding E40 -> R0) is het belangrijk dat de bomen zo veel als mogelijk blijven staan om bufferende werking te behouden

We kunnen op dit moment nog niet antwoorden op deze vraag. De impact van het project, en dus ook het eventueel kappen van bomen, wordt ten gronde onderzocht. Het geïntegreerd planningsproces is opgestart. Dit wil zeggen dat de opmaak van de effectenbeoordelingen geïntegreerd verloopt met de goedkeuringsprocedure voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Nadat het GRUP definitief is vastgesteld zal een project-MER worden opgemaakt en zal de omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend.

Ring tegenover Bloemenveld en Bosrankstraat: heraanleg aarden berm via afgraving, bij voorkeur in combinatie met geluidsdempende schermen; herbeplanting nieuwe aarden berm met gemengd bos (ten koste van de grasstroken), hierbij dient rekening gehouden te

Hazelworm en hagedissen in Laarbeekbos

Aan het Laarbeekbos wordt niet geraakt. Het voorontwerp van de vernieuwde Ring rond Brussel voorziet een asverschuiving waardoor de Ring een stukje opschuift naar het noorden. Het Laarbeekbos blijft daardoor volledig intact. Bovendien voorziet de Vlaamse Overheid ecopassages over de Ring ter hoogte van het Laarbeekbos. Het landschap wordt hierdoor ontsnipperd, zodat dieren van noord naar zuid kunnen en de groengebieden herenigd worden.