Ik vind dat er wel een tramlijn mag indien voldoende haltes en grote rustbanken groter en meer dan nu

De toekomstige trambushaltes zijn integraal toegankelijkheid en bieden het vereiste comfort aan de reizigers. Zo zijn de perrons op niveau van de bus om gemakkelijk te kunnen in- en uitstappen, zijn de perrons veilig bereikbaar en worden ze voorzien van moderne schuilinfrastructuur eigen aan de Ringtrambus.

Liefst goed op elkaar afgestemde bus- of tramhalte (geen honderd meer naar links). Andere richting nog erger naar de andere kant. Grotere bushokjes dan nu (overal)

De toekomstige trambushaltes zijn integraal toegankelijkheid en bieden het vereiste comfort aan de reizigers. Zo zijn de perrons op niveau van de bus om gemakkelijk te kunnen in- en uitstappen, zijn de perrons veilig bereikbaar en worden ze voorzien van moderne schuilinfrastructuur eigen aan de Ringtrambus.

Problemen Albert-I laan : rijvlak = verhoogde grond met aan één zijde n talud en lands de huizenrij opgevulde grond onder de huizen. 2de grondwater!!! Door bronnen. Onze huizen vertonen bartsen in vloe + muren door de vrachtwagens, brandweer etc. riolerin

In de Albert I-laan zal een dubbelrichting fietspad aangelegd worden aan de noordzijde en de kruispunten met de Boudewijnlaan en het Middelburgplein worden heraangelegd. Waar nodig wordt eveneens de riolering hersteld of vernieuwd.

Mijn opmerking gaat specifiek over het traject tram ter hoogte van Beverbos en de aansluiting met parking C via een brug over de ring. dit lijkt mij korte termijn politiek. De ring was tot nog toe een monsterlijke puzzel van knip- en plakwerk. Nu bestaat

In het GRUP voor de Sneltram zoals definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering loopt het tramtracé langs de knoop A12 x R0 en vindt het aansluiting op parking C via een brug over de Ring. Ten opzichte van het moment van de opmaak van het GRUP voor de Sneltram zijn de ontwerppistes voor de herinrichting van de R0 en de knoop met de A12 echter veranderd. Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheden om de Sneltram en de herinrichting van de R0 maximaal op elkaar af te stemmen en te integreren