In het raam van de toekomstige Werken Aan De Ring en in verband met de leefbaarheid in onze buurt, willen wij u vragen om geluidsschermen te plaatsen langs de ring aan de kant van St Stevens Woluwe.
Het is ons onmogelijk geworden zeker met open vensters,

Het beperken van geluidshinder is een belangrijk uitgangspunt voor onze studie. Aan de hand van geluidsberekeningen zal in de volgende fase van het ontwerp de nodige geluidsmaatregelen bepaald worden. Dit kan met bermen, schermen of een combinatie van beide. Vandaag is het nog te vroeg om te zeggen waar we geluidsschermen gaan plaatsen, en hoe hoog die zullen zijn.

Is het nodig om de berm die momenteel veel geluid tegenhoudt af te graven en de parallelwegen aan te leggen? Als dit gebeurt wat komt er dan in de plaats? (Geluidschermen, nieuwe bermconstructie?) Het betreft de berm achter Bloemenveld, Bosrankstraat en v

Het beperken van geluidshinder is een belangrijk uitgangspunt voor onze studie. Aan de hand van geluidsberekeningen zal in de volgende fase van het ontwerp de nodige geluidsmaatregelen bepaald worden. Dit kan met bermen, schermen of een combinatie van beide. Vandaag is het nog te vroeg om te zeggen waar we geluidsschermen gaan plaatsen, en hoe hoog die zullen zijn. De exacte ligging en de nodige grondwerken liggen op dit moment nog niet vast.

Graag geluid en luchtmetingen in onze streek: Laag-Kraainem - Verhaegenlaan - kruising E40 - Ring. Is vandaag reeds onleefbaar.

Het geïntegreerd planningsproces is opgestart. Dit wil zeggen dat de opmaak van de effectenbeoordelingen geïntegreerd verloopt met de goedkeuringsprocedure voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Nadat het GRUP definitief is vastgesteld zal een project-MER worden opgemaakt en zal de omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend. Uit het effectenrapport zal blijken welke milderende maatregelen noodzakelijk of wenselijk zijn om hinder door fijn stof, geluid,... te beperken. Deze milderende maatregelen worden meegenomen in het ontwerp.

Meer geluid en luchtkwaliteit in Kraainem - Karel Verhaegenlaan.

Het geïntegreerd planningsproces is opgestart. Dit wil zeggen dat de opmaak van de effectenbeoordelingen geïntegreerd verloopt met de goedkeuringsprocedure voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Nadat het GRUP definitief is vastgesteld zal een project-MER worden opgemaakt en zal de omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend. Uit het effectenrapport zal blijken welke milderende maatregelen noodzakelijk of wenselijk zijn om hinder door fijn stof, geluid,... te beperken. Deze milderende maatregelen worden meegenomen in het ontwerp.

Het Ring-tracé gaat ter hoogte van Laarbeekbos opschuiven richting bewoning. Nu reeds is er constant gezoem en zeker 's nachts is het dikwijls zeer storend. Slapen met open raam gaat dikwijls niet! -> Geluid moet ingeperkt worden + opschuifzone zo klein m

Het beperken van (geluids)hinder is een belangrijk uitgangspunt voor onze studie. Aan de hand van geluidsberekeningen zal in de volgende fase van het ontwerp de nodige geluidsmaatregelen bepaald worden. Dit kan met bermen, schermen of een combinatie van beide. Vandaag is het nog te vroeg om te zeggen waar we geluidsschermen gaan plaatsen, en hoe hoog die zullen zijn. Dit wordt onderzocht in de MER-procedure.

wijk "Havidal": wat gebeurt er met de geluidsberm tussen de verkaveling en de Woluwelaan / afrit R0 als Woluwelaan verdwijnt?

Het beperken van geluidshinder is een belangrijk uitgangspunt voor onze studie. Aan de hand van geluidsberekeningen zal in de volgende fase van het ontwerp de nodige geluidsmaatregelen bepaald worden. Dit kan met bermen, schermen of een combinatie van beide. Vandaag is het nog te vroeg om te zeggen waar we geluidsschermen gaan plaatsen, en hoe hoog die zullen zijn.

nu al veel lawaai van snelweg -> verouderde geluidsschermen. Rekening houden bij heraanleg dat dit beperkt blijft. Zeker in scenario met 4 lagen

Het beperken van geluidshinder is een belangrijk uitgangspunt voor onze studie. Aan de hand van geluidsberekeningen zal in de volgende fase van het ontwerp de nodige geluidsmaatregelen bepaald worden. Dit kan met bermen, schermen of een combinatie van beide. Vandaag is het nog te vroeg om te zeggen waar we geluidsschermen gaan plaatsen, en hoe hoog die zullen zijn.

Goed plan ALS er rekening gehouden wordt met de inwoners van Zaventem qua geluidshinder want daar is zeker nog plaats voor verbetering. Niet iedereen kan fietsen of wel fietsen bvb tijdens de wintermaanden

Het beperken van geluidshinder is een belangrijk uitgangspunt voor onze studie. Aan de hand van geluidsberekeningen zal in de volgende fase van het ontwerp de nodige geluidsmaatregelen bepaald worden. Dit kan met bermen, schermen of een combinatie van beide. Vandaag is het nog te vroeg om te zeggen waar we geluidsschermen gaan plaatsen, en hoe hoog die zullen zijn.

Geluidspaneel aub

Het beperken van geluidshinder is een belangrijk uitgangspunt voor onze studie. Aan de hand van geluidsberekeningen zal in de volgende fase van het ontwerp de nodige geluidsmaatregelen bepaald worden. Dit kan met bermen, schermen of een combinatie van beide. Vandaag is het nog te vroeg om te zeggen waar we geluidsschermen gaan plaatsen, en hoe hoog die zullen zijn.