Groenzone aan Laarbeekbos (Bessembos) waar nu veel quads rijden: jeugdverenigingen in zone NW van Brussel zijn er op zoek naar goede speelruimtes. In het verleden veel conflict met jeugdbewegingen en Leefmilieu Brussel: recreatie (avontuurlijk spelen <->

Tijdens het ontwerpproces brengen we in kaart waar er kansen zijn voor groen en recreatie, en bijgevolg ook mogelijkheden om spelmogelijkheden te voorzien. We werken samen met verschillende actoren, zoals de gemeenten, ANB, VLM,.... Op deze wijze zorgen we ervoor dat ideeën gedeeld worden en we later in overleg kunnen bekijken wie wat kan uitvoeren en wanneer.

Ik lees veel over nieuwe fietsinfrastructuur, maar waag al bijna 20 jaar mijn leven op de schaarbeeklei in Vilvoorde. De schaarbeeklei is een bestaand gewestweg die er echt al jaren troosteloos bijligt en een belangrijke connectie naar Brussel is. Vilvoor

Ik ben zeer regelmatig gebruiker van de ring en doe op mijn traject een algemene vaststelling waarvoor naar mijn mening een LT - oplossing mogelijk is. Het traject Groot Bijgaarden - Jette/strombeek verloopt meestal ook overdag zeer moeizaam omdat het zwa

Voor uiteenzetting in ASSE volgende donderdag kan men verduidelijken waar juist de uitbreiding gebeurt ten opzichte van Wilgendaal en Plataanlaan? R0: inwoners van Wilgendaal en Plataanlaan hebben zeer veel hinder van lawaai van R0. Moeilijk leefbaar. Act