Travaux à prévoir quelle que soit l'issue de l'élargissement du ring.

We werken eerst aan de alternatieven voor de auto: we investeren in fietsinfrastructuur en hoogwaardige openbaar vervoerslijnen. Er zal uiteraard nog gewerkt moeten worden aan het wegennet en mobiliteit buiten de contouren van ons programma Werken aan de Ring, maar dat is aan het Agentschap Wegen en Verkeer en de lokalere overheden om te bekijken.