Verbreding van de ring ten koste van bos en landbouw wordt niet gewenst en is geen oplossing. Wel aanpassing werken, wel snel ontruimen bij accidenten, openbaar vervoer toelaten op de Ring.

Daar waar mogelijk werken we maximaal binnen de bestaande breedte van de Ring. Daar waar dat niet mogelijk is werken we met zoveel mogelijk respect en behoud van bos en landbouw. Waar bos wordt ingenomen zal gewerkt worden met boscompensatie.

Het Agentschap Wegen en Verkeer, die het beheer van de Vlaamse autosnelwegen voor zich neemt, heeft werk gemaakt van F.A.S.T.: Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst. Voor meer informatie kan u terecht op https://wegenenverkeer.be/FAST