Verhoging van de leefbaarheid in het centrum van Zellik? Haalt u het verkeer weg van de Brusselsesteenweg?

Voor elke zone rond de R0 wordt een verkeersstructuurschets gemaakt. Deze verduidelijkt de gewenste ontsluitingsstructuur en de daaraan gekoppelde maatregelen om sluipverkeer te elimineren/voorkomen. Dergelijke oefening wordt ook gemaakt voor de zone tussen A12 en A10/E40 Groot-Bijgaarden. De problematiek van doorgaand (sluip)verkeer in Zellik komt daar ook aan bod.

Auto