Verkeersveiligheid wordt niet meegenomen in de afweging?

De validatie op macroniveau gaat uit van een verkeersveilig ontwerp / scenario’s en wordt niet als afweging beschouwd/ aanvaard. Verkeersveiligheid wordt op mesoniveau (= niveau van het hele te onderzoeken segment van de R0) als uitgangspunt meegenomen. Op microniveau zullen oplossingsvoorstellen (bv. voorstellen voor de herinrichting van kruispunten) wel op dit criterium worden beoordeeld.

Auto