Verlagen van de algemene snelheid op de ring: snelheidsverschil met verkeer op op- en afritten verlagen = betere in- en uitstroom.

Naast de configuratie van de ontdubbelde ring, wordt ook onderzocht welke snelheidsregimes best gehanteerd zullen worden op de doorgaande en de parallelle ringweg. Verkeersveiligheid, doorstroming en milieueffecten zijn daarbij belangrijke criteria.

Auto